Texty písní

knihovna

Pojednání

 

 

KONCEPTY

 

 

ANOTACE víceúčelového kulturního centra V JATKÁCH

 

 

        Inspirace

 

            Po vzoru pražského klubu ROXY (NoD), Akropolis a zejména Meet Factory Davida Černého  (sídlo TNF) i inspirací brněnské Skleněné louky by tak vznikla „Mekka“, vytoužené místo setkávání mladých lidí ze všech sociálních vrstev, navštěvujících fenomén Stodolní ul.   

            Prostor byl určen pro kultivaci potřeb nové generace, jíž je existence klasických kamenných stánků vzdálená. Kdybychom totiž prošli všechna ostravská divadla, zjistili bychom, že i ty scény, které se klasickým přístupům vyhýbají (Komorní scéna Aréna, Divadelní společnost Petra Bezruče), jsou - buď nedostupné co se týče počtu sedadel anebo fungují na bázi získaných interpretačních, repertoárových či abonentních jistot. Dosáhlo by se tak zároveň zušlechtění espritu „neocentra“, které tepe životem, ne vždy však vkusem, bezpečím a „ctnostmi“.

 

 

         Místo

Stěžejní epicentrum tvoří cihlová budova vysloužilých jatek na pomezí ulic Porážková a Janáčkova, typická svým industriálním rázem pro Ostravu a jeho okolí. Tato chátrající a přitom architektonicky velice kvalitní stavba volá o zachování (rekonstrukci) inspirací měřítek, prosakujících tento kraj – s pomocí puristických úprav. Zapojením nezávislého mladého architekta by se mohlo dosáhnout obnovení tradic kvalitní architektury, význačné hlavně v meziválečném období.

 

„Projekt“

 

            Z pohledu starší generace se v podstatě jedná o projekt experimentální, protože nebude zahrnovat pokusy o realizaci děl klasických (jediným úkolem bude, aby se právě neznámé stalo všeobecně vžitým /ve smyslu tradičním, nikoli komerčním/) – dával by prostor spíše umělcům méně proslulým, dějinami zatím neosvědčeným, mezi nejmladšími však už dnes uznávaným. Nebránilo by se nejrůznějšímu integrování jak mezi uměleckými obory, tak i druhy a přístupy v  konkrétních oborech, čímž by se nezávislost stvrzovala nebo naopak popírala.      

         Současná taneční scéna, „DJ´s“, Grafitti, audiovizuální přístup ve spojení  s digitální kamerou, živými projekcemi a filmem, performance site-specific, divadlo pohybově-taneční, to vše by tam bylo „reprezentativně“ zastoupeno za celou Stodolní, prosycenou sekanými zvuky a existencí nejrůznějších produkcí. Snažili bychom se při tom vyhnout zjednodušujícím verzím výpovědi (Ostravě jednoduchost sice do jisté míry díky nezaměstnanosti i nenáročnosti nezainteresovaných prospívá, stejnou měrou však vede k neutuchající lenosti, skepsi a kriminalitě).

 

Hudba + výtvarné umění / architektura

 

         Hudebníci by v jednom ze sektorů měli prostor pro skladbu, interpretaci i veřejné performance. Bylo by dobré, aby měli přístup k mixážním půltům a počítačům s klávesami. Fúzí různých stylů (transkulturální produkce) a zodpovědným přístupem se pokud možno postarají o vymanění se z vlivu komerce, zároveň se postarají o zachování nastolených, nově vzniklých tradic a umožní tak vznik dosud nepoznaných tendencí.

Prostor by to svým pojetím „nevyumělkovanosti“ potvrzoval. Sociálně výřečný interiér, nikoli bohatý, zato však plně vypovídající o vkusu a postojích současné vlny zaručí tichou a soustředěnou práci v kterémkoli oboru, současně však bude podněcovat ke koherenci všech složek (zatímco stavebně by byly jednotlivé oddíly rozděleny pomocí zvukově odstíněných sektorů, celkový výsledek by podtrhoval výpověď společnou, nikoli ovšem konečnou).

         Novodobí hudebníci by tedy komponovali elektroniku, divadelníci by zakoušeli rozmanitost svých možností v neověřeném repertoáru, vycházejícímu z principů třetího divadla a výtvarníci „na skateboardech“ by se věnovali svým graffiti-obrazům /post-pop-art, hypermoderna/. Architektura má co do stylu blízko k zmíněnému puristickému minimalismu, zvýrazňujícímu úlohu červených cihel, výtvarné ladění má co dočinění s přítomností snové reality – magickým realismem, iluzionismem a abstraktním expresionismem /New new painters/.  

 

Divadlo /QUADROM/

 

         K divadelní části, která je pro celou budovu stěžejní (skutečně jen divadlo spojuje všechna umění dohromady) třeba dodat, že by měla být založena na nenáročnosti a nevyhraněnosti v souvislostech a popře též klasický divadelní vztah jeviště X hlediště. Jednalo by se o výrobní prostor – „masnu“ o čtyřech stěnách s půdorysem čtverce. Pódium tvoří základna menšího čtverce, obehnaná vzestupným pojízdným hledištěm o čtyřech dílech se židlemi nejrůznějších tvarů a velikostí, se vstupy pro herce i diváky ve vrcholech A, B, C, D. Prostor je možno během představení nadále upravovat formou posunování jednotlivých dílců hlediště do středu čtverce či spouštěním, vysunováním a popotahováním nejen neprůhledných závěsů, zachycených v důmyslném labyrintickém systému na stropech – princip je však neměnný; vše bez složité techniky a konstrukcí. Stěny a podlahy bez jakéhokoli zvýšeného prostoru by ani nebyly nijak ozdobeny - charakteristická je strohost, dokonce špinavost /byť předstíraná/. Skvělou součástí by byl club-bar s letní zahrádkou, kam by se uchylovali umělci i jejich obdivovatelé.

         Budova je dost velká na to, aby vyhověla všem těmto požadavkům, aby každý z oborů našel dost místa. Herci-tanečníci by měli mít i svou zkušebnu, popř. šatnu a malý sklad na kostýmy a  techniku, které se však, jak už bylo zmíněno, budeme snažit vyhnout.

 

 

Okolí (budiž zasvěceno)

 

         K budově přiléhá v Janáčkově ulici velká plocha, připomínající náměstí, kde by se dal udělat park s lavičkami a instalovat socha. V této souvislosti bych rád připomenul (ještě naštěstí žijící) legendu českého divadla, která je společně s dalšími zvučnými jmény spjata s uměleckou tvorbou let šedesátých, praktika i teoretika autorského divadla čili nedivadla, iniciátora dialogického jednáni - Ivana Vyskočila. Tato persona si jistě zaslouží „vyšší“ poctu v podobě busty, ale…co by se vymykalo běžným instalacím soch? Kdesi na ploše mezi stromy by se nacházela cedulka s jeho jménem a údaji, tělo z litiny by však bylo zavěšeno na jedné z větví těch stromů nebo na jednom z domů (držel by se rukama). Návštěvník by sochu vyloženě hledal – tím by vznikl odkaz na Vyskočilovu nadčasovost, inteligenci, hravost i rafinovanost (prostě Vyskočil).

 

 

Performeři

 

         Co se týče ostravského fundu, nárok na prostor a částečné fungování v něm by si jistě zasloužilo Bílé divadlo se svými provokativními inscenacemi, divadlo V3, spjaté s nezaměnitelnou tvorbou Tomáše Vůjtka (je autorem her a učí češtinu), dále experimentální pokusy tanečně-herecké Lenky Dřímalové, a jistojistě by prostor ke zkoušení využili i studenti herectví z místní konzervatoře, kteří přes existenci poměrně nedávno postavené budovy stále nemají odpovídající prostor na hraní (škola je naproti). Elektronická hudební scéna není zatím příliš zastoupena kvalitní produkcí, není ani soběstačná, za zmínku však určitě stojí hudební duo Dvoika.Troika a inspirací v tomto budiž hudební klub FABRIC. Rozhodně by o tuto alternativu projevili zájem i studenti klasických nástrojů (vzorem v těchto přístupech je škola TWM v Praze na Smíchově, prozatím jediná tohoto druhu v České republice). Výtvarníků je v Ostravě dost a jsem přesvědčen, že by se našli tací, kteří by V jatkách chtěli nejen působit, ale kteří by se již při samotném vzniku podíleli na architektonickém vzezření budovy (po dohodě s autorem projektu by mohli navrhnout např. interiér, a to na svébytné umělecké úrovni). Samotné realizace by se mohlo dosáhnout „organizovaným squaterstvím“ – zodpovědní lidé, mající na tomto projektu zájem, by poctivou prací zabránili pádu cihlového skvostu.

Výsledek nemusí být nutně výjimečný – rozhodující je, aby se nenásilnou formou vytvořilo nějaké síto, jímž by prošli ti lepší a tvořivější - aby se z jatek nestalo feťácké doupě; zároveň aby však nastal fakt, že bude centrum takovým lidem sloužit a pomáhat (aby i oni našli tvořivé útočiště).

 

Integrace

 

         Jednou z možností, jak dosáhnout takového působení, by jistě nebylo od věci zkontaktovat se s univerzitou, která sice nemá valnou tradici, ale právě touto pomocí by si mohla svou pověst vylepšit. Nadějí je vznik nových institutů při univerzitě, které jsou zaměřeny na umění. Možná je spolupráce i s jinými uměleckými školami, které by se nebály udělat nábor na kurzy, které ještě v Ostravě nejsou a které by si díky zájmu podporu jistě zasloužily, a následně povýšit některé z aktivit do stavu školského, případně vysokoškolského (a tedy i návratného). Jedině tak vznikne např. ještě progresivnější hudba než elektronická. Třeba bude hudba mnohem modernější a i její záznam či produkce se bude za pár let lišit - a to jen díky vzniku nových škol. Chce to tedy vnímat novoty jako přínos a možnost vtisknout věcem nečekaný rozměr, v nepoznaném zpoznat již poznané, déjà mis.

 

Jak by mohla vypadat Ostrava za takových… 30 let?

 

         Obě z dálnic, protínajících Ostravu, jsou už dostavěné. Centrum Ostravy se rozšířilo na plochu od zasanované Karoliny (stojí zde nové byty a kanceláře) až po Polský dům (zóna Stodolní byla povýšena na pěší a veškerá kdysi chátrající zástavba je opravena a nadále udržována). Vedle Bauhausu se z bývalých jatek postavilo divadlo, definující epochu nového tisíciletí, spojující aktuální přístupy ve vnímání úlohy člověka a divadla v chaosu, který je obklopuje. Vedle jatek vzniklo zvláštní náměstí s podivnou „neviditelnou sochou“, které se stává pro návštěvníky nového centra vítaným oddechovým útočištěm. Od Karoliny dokonce jezdí nová linka tramvaje přes železniční koleje až k hudebnímu klubu Fabric s několika zastávkami. K ostravské aglomeraci se mezitím připojila řada obcí i měst, proto se dopravní systém doplnil o dráhu s rychle jedoucími vlaky, plnou nadjezdů a mostů. Vítkovický hutní komplex se stal turistickou atrakcí, multifunkční městskou dominantou Běžně jsou pořádány happeningy a performance v shopping parcích a probíhají též průvody na počest divadelního krále – výstup na haldy.

 

pozn. autora – projekt je adaptabilní na jakýkoli prostor, ze strategického hlediska nejlépe na kulturní dům v ostravské Nové Vsi /tam je třeba vykrýt okna závěsy či stěnami a stávající jeviště proměnit v galerii/.

 

 

Koncept týkající se začlenění městského obvodu Nová Ves jakožto středu velkoměsta /zpráva pro Povodí Odry/

 

            Zatímco Praha čítá něco přes pětatřicet profesionálních divadel a Brno kolem deseti, Ostrava je na tom se stánky schopnými denního divadelního provozu o poznání méně – je jich pouze pět, přestože je v našem státě druhá co do velikosti (s obyvateli je to možná po připojení aglomerace stejné jako v Praze) a zahrnuje více kin než reprezentativních městských divadelních budov.

            Nová Ves je z ptačí perspektivy středem města, nevyužitým spojovacím článkem mezi centrem, západem a jihem, nemluvě o přítomnosti nejvýznamnější severomoravské splavné řeky Odra a největšího ostravského nádraží Svinov.

            Odedávna víme, že město se soustředí kolem vody a že je třeba, aby se tento nevypočítavý živel udržoval, lépe řečeno zkulturňoval. Je samozřejmé, že teprve poté, co se řeka jakýmsi způsobem uctí (vysvětí), je možné plánovat další výstavbu a koncentraci městského života z toho vyplývající. Přes Odru vede jeden most, vedoucí od nádraží k „centru“ Nové Vsi – stezka je po nedávné kalamitě neudržovaná. Důležité je též zpevnění břehů a případné možnosti odvodnění do nedaleké jámy/nádrže. V budoucnu je možné i využití existujících ostrůvků k rekreačním účelům. Mezi novoveskou vodárnou a nádražím je vybudovaná tramvajová trať, avšak bez možnosti zastavení ve středu obvodu.

            Místní kulturní dům by mohl časem vyplnit mezeru v nezbytných aktivitách, důležitých nejen pro místní obec, ale pro město jako takové, které by se mělo o osud největší vody zajímat více. Jednou z možností je tedy založení sbírky či nadace pro rozvoj zanedbaného, s názvem „Pod mostem“. Pokud z toho časem vznikne divadlo s veškerým příslušenstvím, je k výše zmíněnému o důvod víc.    

 

 

ŽÁDOST o přizvání k zasedání zastupitelstva městského obvodu Nová Ves ve věci postupné adaptace místního kulturního domu v divadlo

 

Jedná se o zájem investora-fyzické osoby Jiřího Zygmy (810625/4959), který by se chtěl spolupodílet legální cestou na vysvěcení zdejší „staggiony“ v dům, schopný dennodenního uměleckého provozu v oblasti činoherního a jiného divadla (myslíme tím divadlo experimentální, autorské, zkrátka neosvědčené /pro mladé publikum/), a to formou financování ze soukromých prostředků, sponzorských darů či jiných podpůrných organizací (granty a spolky k tomu určené). Cestou přizvání k jednání (z popudu Stavebního úřadu pro Novou Ves se sídlem v Mariánských horách) a debatování by tak mohlo dojít jak k pochopení a ctění zdejších tradic, tak k jejich kombinaci s vyloženě velkoměstským uvažováním a jeho způsoby – vše na základě důvěry, komunikace, dohody ústní či písemné, hlavně však ku prospěchu věci a oficiálními prostředky.

Pokud jde o „přestavbu“, jednalo by se co se týče exteriérů o náhradu brizolitové omítky v omítku hladkou a barevnou v přední části s vyznačeným názvem divadelní squat Pod mostem, příp. s logem společnosti (jeho existence ještě není zaevidována), o přístavbu zařízení, jež v kulturním domě chybí (jedná se zřejmě o šatny, kostymérny, líčírny či sklady na dekorace a techniku), před vchodem do divadla o zřízení v podstatě již viditelného náměstí(čka), pojmenovaného podle jedné z významných osobností, věnující se předtím neobjevenou cestou dramatickému umění (možná je i instalace sochy); dále se jedná o záležitosti, které s budovou KD vyloženě nesouvisejí, ale s životem s ním ano: zřízení tramvajové zastávky mezi zastávkami Nová Ves – Vodárna a Nádraží Svinov pro lepší dostupnost městskému člověku; v neposlední řadě se jedná o příležitost podnikat v oblasti občerstvení pro příchozí hosty (restaurace, hostinec, či přímo divadelní klub).

Vnitřní úpravy zahrnují sálové zatemnění (zakrytí oken a malba stěn), pokrytí podlahy materiálem, vhodnějším k divadelní produkci (jakort nebo jiný levný koberec), vyřazení stávajících stolů a židlí a jejich nahrazení sedačkami jinými – s tím souvisí celkový vzhled a variabilita prostoru – pro každou inscenaci se prostor upraví jinak - nemělo by jít nutně o vžité využití jeviště kontra hlediště; dále se jedná o osvětlení, které by mělo vycházet z reflektorů, pult schopný hudební a mixážní produkce a také o využití přilehlé kuchyně adekvátním způsobem (buď její adaptací v divadelní bar, nebo úplným zrušením ve prospěch jiných, pro ansámbl potřebnějších prostor); foyer a kuřárna /tedy prostory předsálí/ se upraví tak, aby na první pohled zaujaly návštěvníka a dávaly tušit tomu, že se bude dít něco neobvyklého (obrázky, cedulky, poutače, nápisy…). Šatna může sloužit rovněž jako pokladna.

Co se týče prostor v prvním patře či prostor k budově patřícím, nevím o nich, protože jde zřejmě o místnosti související s bydlením stávajících nájemníků. Pokud jde o jejich budoucnost, chtěl bych jim vyjít vstříc – mohli by si zařídit živnost v kuchyni nebo v účtárně – záleží na tom, co by je bavilo.

Prosil bych o odpověď (a to jakoukoli) na mou žádost a tím i výzvu, aby se v této věci něco stalo, dělo a měnilo a abych dostal pocit, že mám nějakou naději, že můžu svůj život nějak smysluplně naplnit a že žiji ve státě nejen svobodném, ale také v seskupení, kde rozhodují nejen peníze, ale i vzájemná chuť spolupracovat a pomáhat si. Bez peněz je člověk těžko svobodný, a svoboda v duši, srdci či mozku je mu vzhledem k nenaplněnosti v opravdové skutečnosti na nic.

 

__________________________________________________________

 

Vzhledem k absolvování studia na JAKO*, současnému působení na DAMU a pozorování studentů na obou školách navrhuji následující:

 

(OTEVŘENÝ DOPIS)

 

            Zatraktivnění či jistou obměnu pomaturitního dvouletého studia hudebně-dramatického oddělení JAKO formou zavedení vyučování a aplikace těchto oborů: režie, dramaturgie a autorská tvorba jakožto osobitý přístup k chápání fenoménu divadlo.

            Současný stav pomaturitní fáze je totiž nedostačující a v mnohém i odporující – vede studenty (kteří zatím příliš neuspěli v praxi) k pedagogickému vedení oboru, který čtyři léta studovali. Přičemž – pokud se jedná o stupeň výše-odborný, zakončený absolutoriem (tedy v něčem podobný stupni bakalářskému, resp. vysokoškolskému), vyučuje se zbytečně, protože stejná problematika „vedení k hudebně-dramatické tvorbě“ je praktikována na Ostravské Univerzitě (dále jen OU). Student JAKO přece klidně může po maturitě skládat zkoušky na OU, kdyby se chtěl této problematice věnovat.

Nechápu, proč vlastně nedošlo k užší spolupráci mezi těmito školami, když jde v podstatě /pokud jde o umění/ o samou věc. Nebo je to záležitost konkurence? V tak sice oblíbeném odvětví (divadlo a umění vůbec), ale „jen“ co se týče vedení k němu?

Myslím, že málo herců chce učit. Když už některý z nich chce vést, tak formou režiséra – navigátora, příp. se o divadlo zajímá z hlediska literatury, nebo jej vnímá osobitě, a to tak, že nemá přílišnou potřebu zasahovat do kolektivu. A všichni dobře víme, že k zásadním rozhodnutím jedince kolem toho, čemu se chce v životě věnovat, dochází právě v období maturity.

Na základě toho si myslím, že je třeba změnit schéma výuky postmaturitního studia, aby měl student možnost se dále rozvíjet a nebýt zklamaný z toho, že se bude učit, jak učit to, co se ještě naučit nestačil (u divadla jako u všech jiných odvětví rozhoduje realita, praxe). Proto je třeba pedagogické předměty nahradit těmi, o kterých jsem se zmínil na začátku. Vedení k estetice či psychologii bych zachoval, protože to s uvedenými změnami souvisí.

Jestli se jedná o změny velké nebo malé, to musí posoudit samotné zavedení. Zasadil bych se o zintenzivnění studia v tomto období (počet hodin týdně je v odlišení od maturitního studia nižší, navzdory tomu, že se jedná o studium vyšší odborné i tomu, že adepti o diplom absolutoria příliš zaneprázdněni nejsou). Znamená to zvýšit počet hodin výuky v týdnu, ale neznamená to, že se musí jednat o kroky oficiální, tedy zavedené úředně. Student, který se rozhodne „přejít“ na režii, se může nejprve podílet na scénkách svých spolustudentů-herců, příp s nimi může nazkoušet představení (nebo se studenty z nižších ročníků); výsledkem pak může být samostatně odvedená práce v podobě inscenace, srovnatelné s inscenacemi jiných profesionálních oborů.

Tady jsme narazili na problém toho, jak má být toto studium vlastně bráno. Může se jednat o alternativu, ke které se student rozhodne poté, co složí maturitu. Může to brát jako přípravu na vysokou školu v těchto oborech (na VŠ jsou studenti zmíněných oborů bráni spíše v pozdějším věku) nebo vyloženě jako stvrzení o tom, že je schopen fungovat v praxi min. jako asistent.

U oborů (předmětů) dramaturgie a autorská tvorba je to podobné – rozdíl je jen v tom, že věk či zralost nehrají tak velkou roli. Jen možná během studia HDO adept zjistí, že tíhne víc k literatuře (třeba i jako autor) nebo je natolik velká osobnost, že nesnese spoluhráče, příp. chce dělat divadlo úplně jiným způsobem, než jak se učí (říkejme tomu alternativa nebo subkultura, performance, happeningy, apod.).

Profesorské kapacity jsou velké – předměty může vyučovat paní Janotová, pan Slíva, pan Klemens, pan Klimsza, pan Vůjtek (režie + dramaturgie, u autorské tvorby bych vyzkoušel někoho netradičnějšího).

Myslím, že vzhledem k praxi, resp. obtížnosti se v praxi prosadit, je nutné tento návrh rozeslat na místa, kde se dá běh věcí ovlivnit. Dejme šanci i jiným přístupům, než na jaké jsme zvyklí a nebojme se přidat – Ostrava nemá vysokou školu specializovanou na umění. Jistým východiskem by mohlo být právě zefektivnění, resp. uzpůsobení podmínek VŠU podobným nebo užší spolupráce s OU a její rozvoj (souvisí to i s malou vybaveností zkušeben, jestli by se vůbec daly tyto „třídy“ nazvat i malá schopnost Janáčkova sálu k divadelním produkcím). Je třeba rozvíjet stávající Instituty pro výzkum umění při OU. Možnost pokračovat ve studiu po maturitě jako herec se nevylučuje. Neměla by však vzhledem k možnostem studia na AMU nastávat.              

 

*JAKO je rozšířenou formou zkratky JKO, kterou vymyslel M. Čížek, když plánoval herecké studio při DSPB. Svým způsobem by se mohlo jednat o alternativu srovnatelnou s DAMU nebo JAMU. Další … AMU bych už nevymýšlel, to by bylo okaté. Když už, tak VUH (Vysoké Učení Herecké)

 

pozn. autora – vize se v lecčems kryjí – v ideálním slova smyslu jde v prvé řadě o zachování budovy jatek (je obklíčená BAUHAUSem) z památkového hlediska pod heslem: „Dopustil by tohle Mies van der Rohe?“ /tomuto podléhá následné využití pro potřeby konzervatoře či VUH/; za druhé jde o povýšení Odry jakožto první krajské řeky; za třetí o vznik minimálně dalších dvou scén, a to ze strategického hlediska v Nové Vsi, z hlediska kumulačního pak o vznik hudebního divadla v Mariánských horách.