E t i é n   G r a c z k i

 

OHNE SENTIMENT, BITTE

 

(hypermoderní dekonstrukce)

 

Luisenstadt, St. Michael Kirche, Sebastianstrasse 86...   To jsou naprosto reálná místa v jednom chaotickém městě obklopeném nezničitelnou zdí, kde žijí stejně zmatení lidé toužící po změně a pořádku. Podaří se jim vyřešit alespoň sebe samé, když ne věci kolem nich?

 

Autor polsko-francouzského původu napsal řadu her, ve kterých je zmíněná dekonstrukčnost obnažena formou minimalistických propadů v jednání, které se však nashromáždí do té míry, že zůstávají jen torza; skelety, které ztratily počáteční jistotu a lesk svých fasád.

 

Spisovatel Etién Graczki se však zároveň nikdy nezařadil mezi dramatiky určitého směru či výrazu. Dá se hovořit o vlivu textů absurdního divadla, jeho vyjadřování je ale veskrze současné a blízké pojetí neonaturalismu, řekněme tedy coolness. Postmodernu jakoby přeskakuje, ale jistě přesahuje - nejbližší je mu skutečně označení „hypermoderní dekonstruktivista“.

 

- x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x -

 

MIchael...............................................................................Michal Moučka

LUisa...................................................................................Irma Fišerová

JIří......................................................................................Václav Rašilov

 

- x - premiéra se uskuteční na svátek lásky a práce dne 1. 5. v 19:30, druhé představení o den později v tutéž hodinu v nově otevřeném studiu CITADELA – x -

 

jste ♥ srdečně ♥ zváni

 

http://www.quadrom.mysteria.cz