P O J E D N Á N Í

 

O krvavém divadle

Věčně nespokojené geometrické obrazce

Trojúhelník herec - režisér - autor

 

Moje cesta k dramatu

(Současné české drama)

- bakalářská práce

 

Od avataru k virtualitě

(Dall´avatar alla virtù)

- doktorantská práce pro Třetí univerzitu v Římě

(vedoucím projektu je Nicola Savarese)

 

Lajos Egri – Umění dramatického psaní

 

Režijní kniha

 

 

Poslední aktualizace dne 22. 11. 2013