Než se budem teleportovat, to ještě potrvá dlouho… I když by v budoucnu mělo v Ostravě stát v areálu bývalých městských jatek v zrekonstruované budově na parcele 1949/3 sídlo Institutu pro Výzkum Teleportu (IRT) a první "pravidelnou linkou" by měla být trasa Ostrava - Řím - a zpět, je to hudba (doufejme, že polyfonní) budoucná.

Ale pozor! Údajně se podařilo díky elektrické energii s pomocí kvantových počítačů na velkou vzdálenost během několika vteřin teleportovat atom, kterýžto je brán jako součást živé buňky! Rozhodně je to pokrok, uvidíme za několik let - pokud se povedlo klonovat ovci, možná ji také časem v mžiku uvidíme zkopírovanou na druhém konci planety než její sestru - snad nepůjde o trapný trik nebo optický klam, ale o čistě buněčnou záležitost!

Zpět k realitě. Máme tady aspoň něco, co by mohlo nejen Ostravanům ulehčit a urychlit dopravní život. Výsledkem studie jsou Městské rychlodráhy Ostrava. Inspirací je berlínský S-Bahn a spousta dalších větších měst, která užívají městskou rychloželeznici. Efekt je podobný jako v užívání metra, jen je celá doprava pozemní či nadzemní. To znamená, že vozy jsou uzpůsobeny pro rychlou dopravu cestujících: mají aerodynamický tvar a v městském prostředí jsou železnice koncipovány na rychlý přesun v prostoru i čase (vlaky zastavují na rozdíl od tramvají, trolejbusů a autobusů jen na nejdůležitějších, nejfrekventovanějších místech s poměrně velkými zastávkovými vzdálenostmi), zároveň minimálně zasahují do ostatních městských přepravních systémů včetně automobilismu a chodectví např. formou nadmostění, koridorů atp. Zavedením pravidelných linek (viz níže) by se postupně mohla vyeliminovat zatím nejméně ekologická městská přeprava autobusová; snad by se v rámci urbánního prostoru podařilo snížit i počet aut.

Výsledkem jsou tyto tři trasy:

X

Plesná - Martinov - Třebovice - Svinov - Zábřeh - Vítkovice - Nová Huť - Bartovice - Šenov - a zpět

Y

Letiště Mošnov - Polanka - Svinov - Mariánské Hory - Hlavní nádraží - Hrušov - Heřmanice - Rychvald - Orlová a zpět

Z

Hlavní nádraží - Stodolní - Střed - Kunčičky - Nová Huť - Kunčice - Vratimov - a zpět 

Přestupními stanicemi, tedy uzlovými, jsou:

X/Y nebo Y/X - Svinov

Y/Z nebo Z/Y - Hlavní nádraží

Z/X nebo X/Z - Nová Huť

Velkou výhodou je, že každá trasa obsahuje dva transfery, tedy přestup na každou z dalších linek.

Na trase X se ze stanice Nová Huť do zastávky Bartovice a zpět jede skrze průmyslový areál Nové Huti (kříží se s tramvajovou linkou), nikoli přes nádraží Kunčice, jak je zvykem jezdit z Ostravy na Havířov. Přestupní zastávka Nová Huť tak tvoří spolu s trasou Z železniční křižovatku v pravém slova smyslu.

Všechny stanice záměrně neobsahují přídomek Ostrava - ve všech případech jde o příslušné ostravské čtvrti, jejich součásti nebo odvozeniny.

Z valné většiny jde o využití již stojících železničních tratí a jim přiléhajících nádraží, což je efektivní a zároveň ekonomické.

Nově vybudovat je však potřeba:

pokračování železniční sítě z martinovského masokombinátu do Plesné (a také zřízení stanice Martinov a Plesná);

novou a v budoucnu jistě velmi užitečnou stanici Zábřeh na již existující železniční síti;

finančně asi nejnáročnější přestupní stanici Nová Huť (která zatím nemá ani jednoduché nádraží, významné již fungující železniční cesty se však na ní kříží);

plánovanou a strategicky i v mezinárodním kontextu velmi významnou výstavbu nádraží Letiště Mošnov (jenž je také využíváno pro mimoostravskou železniční osobní i nákladní přepravu);

revitalizaci již existující, avšak nevyužívané stanice Hrušov;

zřízení nové stanice Heřmanice;

vybudování příměstské železniční stanice Rychvald;

obnovení příměstské železniční stanice Orlová, resp. její přesunutí do oblasti sídliště Slezská u Nádražní ul.;

dobudování zastávky Stodolní (již dokončeno).

Je třeba zdůraznit, že jde o malé investice ve srovnání s již fungující sítí, která se dá takřka ze dne na den využít do neúplného a prozatímního provozu městské rychlodráhy na nejdůležitějších úsecích - z velké části je totiž dobudování zatím neexistujících pointů v podstatě okrajovou záležitostí, jejichž uskutečnění však může příslušným městským čtvrtím dodat spoustu pracovních příležitostí a profitu z hlediska dalšího nového členění města, urbanizace. Netřeba zdůrazňovat, že pracovními příležitostmi se nemyslí jen samotné vybudování rychlodráhy a příslušných koridorů s nástupními či přestupními prostory, ale též tvorba specifických zakázek, jako je architektura hal, vlaků a služeb, které se k novým meet-pointům váží v dlouhodobé budoucnosti, včetně možností nalákat investory a zvýraznit renomé města (v tomto případě by šlo minimálně o celorepublikovou raritu, která nemá srovnání s jinými městy podobné velikosti možná i v celoevropském měřítku).

Říkáte, že je to mystifikace? Ano, správně! Ale co je to mystifikace? Něco jako hra na realitu, mámení mysli, vydávání nepravdy za pravdu, matení veřejnosti, manipulace? Přesně tak! Nezapomeňte však, že díky mystifikaci a jejímu přijetí můžeme zdánlivou utopii převést v realitu! Zároveň je třeba vždy mystifikaci brát jako snahu o smysl pro humor...

Přiznáváme, že tento text je z velké části mystifikace nebo utopie, ale uznejte - pokud jste bedlivým čtenářem - že má i reálné podklady a že pokud by se podařilo z vaší strany na uvedené myšlenky jakýmkoli způsobem přistoupit, nemožné se může jako mávnutím kouzelného proutku změnit ne v sladký sen, ale v sladké bdění, v sladkou realitu, která se stane vaším snem!

Máte-li jakékoli připomínky nebo byste se k nám chtěli připojit (zdůrazňujeme, že nejsme sekta), kontaktujte e-mail uniroma@seznam.cz, příp. zavolejte na 776 806 938 (jsme i na skajpu, a to pod přezdívkou irtodelie).

Určitě jsou to smysluplnější myšlenky a také užitečnější, životu potřebnější a prospěšnější, než řešit např. umístění raketových základen...

Chcete-li se o našem sdružení něco dozvědět, klikněte zde.

Máte-li zájem o nějaké kurzy, pokračujte sem.

Nebo byste si radši ještě přečetli něco o teleportu? Načtěte si tedy hru Irtodelie.

Anebo byste nejraději po tom všem už nadobro opustili tento nic neříkající virtuální svět? Ani tato stránka nemůže být nekonečná... V tom případě doporučujeme vypnout počítač nebo zadat do vyhledávače jinou adresu, kde snad najdete něco méně virtuálního...

Tento článek je z data 12. 05. 2007 a nezohledňuje později již vybudované stanice Letiště Mošnov a Ostrava-Zábřeh, následované časem možná i dalšími.

Zajímá-li vás nová fyzikální jednotka, na kterou je i teorie relativity krátká, musíte si chvíli počkat. Limitovaná edice.

 

 

 

Poslední aktualizace dne 27. 12. 2021