Co je to QUADROM?

Je to netradiční pojetí divadelního spolku, a hlavně atypický projekt divadla, vystavěného od svého základního kamene, do slova a do písmene. Slovo pochází z italského "qua" (zde) a řeckého "drom" (dráha). V jevištní technologii se pak jedná o divadlo o čtvercovém půdorysu se vchodem pro herce i diváky v bodech A, B, C, D s vzestupným hledištěm po všech čtyřech stranách. Jsou pro něj specifické i scénografické vynálezy "zalysa" a "zrkahol". Více v

Anotace víceúčelového kulturního centra QUADROM

Projekt předpokládá výstavbu nezávislého kulturního centra na pomezí ulic Janáčkova a Porážková ve čtvrti Moravská Ostrava a Přívoz, tedy v samotném centru Ostravy 1. Objekt je situován v blízkosti volného prostranství, tvářícího se jako náměstí, pojmenované jako Moravské náměstí nebo Náměstí Ivana Vyskočila. Redekonstrukce předpokládá zachování unikátní architektonické podoby + přístavbu pojatou jako „hypermoderní dekonstrukce“, tedy fakt, že budova je plně funkční a použitelná, ale tváří se jako nedostavěná či v přestavbě (prvky jako lešení, trubky atd.). Inspirací budiž klasická ostravská cihlová architektura, tedy pokud jde o původní jateční dům, pro novostavbu inspirací nechť jsou polyfunkční chátry budící dojem nekompletnosti, zmatenosti a různorodosti, vše rázu dekonstruktivního.

Kromě využití objektu jakožto atypického divadelního prostoru s nejnovějšími scénografickými objevy a technikou popsanými v anotaci se dá počítat i se zřízením či částečným působením Moravskoslezské akademie umění (AMSU), v přístavbě pak se sídlem Institutu pro Výzkum Teleportu (IRT - Insitute for Research of Teleport).

O jatkách 

Do našeho spolku může bezplatně vstoupit každý, kdo nějakým způsobem vybočuje z řad a cítí, že by chtěl světu sdělit něco osobitého. Každé sdružení má však svůj řád; zajímá-li tě to, klikni na

Stanovy zapsaného spolku QUADROM

Naše působnost, vymezená v anotaci i ve stanovách, je legálně schválena od konce srpna roku 2004. Veškerý náš zájem je vymezen v předchozích třech odkazech, takže zbývá říci jen toto: Zachovejte nám naši přízeň, ať už jako divadelníci, diváci nebo čtenáři! Děkujeme!

V současné době mimo svůj pilotní projekt správy historické, památkově chráněné kulturní památky ostravských městských jatek, máme na programu zejména tyto aktivity:

Moravskoslezská akademie umění

Porubské divadlo

Divadlo V Šantovce

publikační a literárně vydavatelská činnost

 

Na projekty můžete přispívat jako fyzické i právnické osoby ve prospěch účtu číslo

2114644006/2700

Poněvadž jsme nejen subjekt občanský, ale i veřejný a jde nám o zachování dobrého jména a cti, také naše financování je záležitostí otevřenou. Pohyby materiálních složek a zároveň doklad o dění v rámci první sezóny 2004/2005 najdete zde.

Vyúčtování za sezónu 2010/2011 otevřete tady.

Sezóna 2011/2012 po stažení zde.

Podvojné účetnictví pro r. 2013 vedeme tady.

Podvojné účetnictví pro r. 2014 vedeme zde.

Podvojné účetnictví pro r. 2015 vedeme tady.

Naše působnost, vymezená v anotaci i ve stanovách, byla legálně schválena Ministerstvem vnitra od konce srpna roku 2004. 

 

Činnost spolku (dříve občanského sdružení) byla ex offo cíleně řízenou likvidací Krajského soudu v Ostravě „ve spolupráci“ s Magistrátem města Ostravy ke dni 12. 05. 2020, zřejmě pro svou nepohodlnost, zrušena. Od 20. 08. 2004 tak máme za sebou šestnáctiletou historii plnou nejrůznějších aktivit a s největší pravděpodobností budeme i nadále pokračovat zejména ve vydavatelské činnosti ve spolupráci s nakladatelstvím E-knihy jedou. Dílna domu Quadrom proto bude fungovat víceméně v neporušené podobě, a to pod novým IČ 87388782.

Děkujeme za Vaši přízeň J

 

 

 

 Poslední úprava dne 07. 05. 2022