básně                                                          knihovna | studovna                                                         román

DIVADELNÍ  HRY

 Ex abrupto

Ostnatý drát

Manévry

Volné pole / Champ libre

Ubohý panovník (Luigi Pirandello + Jiří Zygma)

McHotel (Šimon Petziwahl)

Marcolfa (Dario Fo)

Irtodelia

Codice fiscale

Morte dignitosa

Na hře závislí

Sulla spiaggia

Pokřivený charakter

Mythomania / Mitomanía

Komentariát

Muž, který choval muchy

Amorality

Vyzařování otcovství (Karol Wojtyla)

Všechny úpravy, dramatizace, přepisy nebo překlady ostatních her
ve španělštině je možno najít na stránkách
www.teatrorural.es 

 

 

      07. 05. 2024